Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, jurist og borgmester

Født lørdag den 12. august 1837 i Landerslev, Frederikssund
Død onsdag den 15. august 1906 i Nykøbing Falster

Mini-biografi: Var søn af en skolelærer, blev dimitteret 1856 fra Frederiksborg lærde Skole, læste jura og tog kandidateksamen 1862. Arbejdede derefter fem år som amts - og sagførerfuldmægtig, nedsatte sig som prokurator i Helsinge 1867 og blev udnævnt til byskriver i Hillerød 1881. Kom tidligt ind i det offentlige liv i Frederiksborg Amt, valgtes til formand for Helsinge-Valby Sogneråd 1871, var fra 1874-81 medlem af Frederiksborg Amtsråd, søgte forgæves at blive valgt til folketinget 1876 i Frederiksborg Amts 4. valgkreds (Frederiksværk) og kom ind tre år senere som Højres kandidat. Hans Christian Holch var fra 1885-90 medlem af Hillerød Byråd og overligningskommissær, blev 1890 borgmester, by- og herredsfoged i Nykøbing Falster. Trak sig i 1892 tilbage fra Folketinget af hensyn til sit helbred, blev i stedet valgt til Landstinget 1894 for 5. kreds. Holch var Højres ordfører og en god taler, der udtrykte sig i klare, logiske vendinger, var en pålidelig politiker, der især medvirkede til at indføre socialpolitiske og humane reformer, såsom forslag om alderdomsforsørgelse, ulykkesforsikring, sygekasser, fattigvæsenet og uforskyldt varetægtsfængsling. Sad som medlem af Gribskovbanens og Købstadsforeningens bestyrelser, var medlem af Toldkommissionen og desuden direktør for Sparekassen i Nykøbing. Holch blev udnævnt til Ridder af Dannebrog i 1892.