Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overlæge og overkirurg

Født lørdag den 8. februar 1902 i Aarhus
Død lørdag den 25. marts 1978 i Grinderslev, Skive

Mini-biografi: Var søn af en valgmenighedspræst, blev 1920 student og tog 1927 medicinsk eksamen, gjorde derefter kandidattjeneste ved sygehuse i Aarhus, Roskilde samt København til 1933. Virkede det følgende år som prosektor ved universitetets patologisk-anatomiske institut, blev 1934 ansat som 2. reservekirurg ved Odense Amts- og Bys Sygehus, skrev 1935 disputatsen Undersøgelser over Kryptorchisme og forsvarede den for en doktorgrad. Var 1937-38 2. reservelæge på Rigshospitalets fødeafdeling B, 1938-41 1. reservekirurg på Odense Amts- og Bys Sygehus, 1941-43 ved Gentofte amtssygehus, var en tid tillige assisterende læge ved Direktoratet for Ulykkesforsikringen. Hans Bjerre foretog studierejser til Sverige og USA og blev 1943 overlæge ved amts- og bysygehuset i Fåborg, virkede 1964-70 som overkirurg. Sad som medlem af bestyrelsen for Foreningen af Yngre Læger, Dansk Kirurgisk Selskab, Sundhedsstyrelsens Specialistnævn, af det i henhold til lægelovens § 14 nedsatte kirurgiske udvalg, af bestyrelsen for Sygehuslægeforeningen, var næstformand i hovedbestyrelsen for Den Almindelige Danske Lægeforening, var suppleant til Den Almindelige Danske Lægeforenings overvoldgiftsret samt suppleant og formand for Lægeforeningens responsumudvalg. Var næstformand for Historisk Samfund for Fyns Stift og folketingskandidat for Det Radikale Venstre i Odense 1963. Modtog godsejer Barfred Pedersens æresgave i 1959. Var gift med Solvejg Bjerre, datter af forfatteren Jeppe Aakjær.