Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk kystdirektør og civilingeniør

Født fredag den 26. maj 1922 i Skanderborg
Død lørdag den 6. juli 1996

Mini-biografi: Var søn af en elektroinstallatør, blev i 1941 student fra Aarhus Katedralskole, læste til civilingeniør og blev cand.polyt. i 1947. Aftjente derefter sin værnepligt som løjtnant ved militærpolitiet og blev i 1949 ansat som ingeniør ved vandbygningsvæsenets 2. distrikt i Esbjerg samt Esbjerg havn. Varetog stillingen til 1968 og virkede i fem år tillige som sekretær for Esbjerg havneråd. Var 1968-73 distriktsingeniør ved vandbygningsvæsenets 5. distrikt i Tønder, fra 1973 chef for kystinspektoratet og 1969-75 teknisk sekretær for ministeriet for offentlige arbejders stormflodsudvalg. Hans Bernhard Sørensen sad som medlem af anlægsudvalgene vedrørende forstærkning af Ribe dige og anlæg af bærme-veje, var regeringsrepræsentant i The Permanent International Commission under The International Association of Navigation Congresses samt medlem af styrelsen for Forbundet af ingeniører i statens tjeneste under Dansk Ingeniør Forening. Formand for bestyrelsen i Dansk Ingeniør Forenings afdeling for Sønderjylland, medlem af bestyrelsen for Dansk Hydraulisk Institut, formand for Danmarks Filatelist-Union, næstformand for Danske Filatelisters Fællesråd og for Danmarks Filatelist Forbund, var fra 1984 formand for udstillingsudvalget for verdensfrimærke-udstillingen Hafnia 87. Havde hvervet som censor ved civilingeniøruddannelsen på Danmarks Tekniske Højskole og ved akademiingeniøruddannelsen ved Aalborg Universitetscenter. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.