Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk rigsråd

Født søndag den 2. december 1604 på Rosenholm Slot, Hornslet, Djursland
Død torsdag den 2. december 1675 i Helsingborg, Sverige
Efterlysning: Vi mangler oplysninger om denne persons gravsted. Kan du hjælpe med information herom, eller endnu bedre: sende et godt foto af gravstedet? Læs evt. mere Om siden.
Kontakt - På forhånd tak.

Mini-biografi: Var søn af teologen og adelsmanden Holger Rosenkrantz, der sørgede for at sønnen fik en glimrende uddannelse. Gunde Rosenkrantz rejste som 12årig udenlands, studerede ved universiteterne i Giessen og Strassbourg samt på det astronomiske Observatorium i Lich. Var hjemme på visit, men rejste ud igen 1620, først til Helmstedt, derpå til Leiden, fulgtes siden med sin svoger rigsråd Christen Thomesen Sehested og Jørgen Brahe på en diplomatisk tur til Frankrig og England. Rosenkrantz blev 1628 sekretær i det danske Kancelli, 1630 kammerjunker hos Hertug Ulrik, og var med på dennes rejse til Tyskland. Blev udnævnt til landsdommer i Skåne 1636 og fik et kanonikat ved Lunde Domkapitel, var befuldmægtiget for den skånske adel på stændermøder og valgtes til skånsk landkommissær 1638. Opgav disse stillinger efter ti år, fik nu Kalø Len, var fra 1650 fuldmægtig for den jyske adel og blev optaget i rigsrådet 1653. Deltog i Karl Gustav-krigene 1657 og var en tid svenskernes fange. Var en lærd mand, studerede teologi og historie og skrev selv en del. Rosenkrantz havde samlet sig flere godser, kom 1660 i økonomiske vanskeligheder, pådrog sig kongens vrede efter et besøg hos hertugen af Gottorp, flygtede til Sverige og døde her fattig og forarmet.