Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk stiftamtmand, diplomat og gehejmestatsminister

Født søndag den 1. februar 1733 i København
Død lørdag den 10. juli 1802 i København

Klik her for at se alternativt billede af gravsted - fra 2023

Mini-biografi: Var søn af en greve, blev i 1748 student, fortsatte studierne i Sorø, Leipzig, Holland, England samt Frankrig. Blev 1755 ansat som kammerjunker ved hoffet, deltog i arbejdet i Tyske kancelli og gjorde fra 1757 aktiv diplomatisk tjeneste. Var udsending ved det polske samt kurfyrstelig saksiske hof, blev 1760 dansk udsending i St. Petersborg, vendte tilbage til Danmark i 1763, blev nu deputeret i admiralitets- og generalkommissariatskollegiet, 1766 civildeputeret i generalkommissariatet for søetaten og 1770 deputeret i admiralitets- og generalkommissariatskollegiet. Gregers Christian Haxthausen fik betroet en del vigtige hverv af Struensee, sad bl.a. i kommissionen, der stod for nyordning af admiralitetet og fik dette opdelt i fire departementer med hver sin deputerede, blev selv 1. deputeret. Fik ved Struensees fald frataget sine embeder i København, blev i stedet amtmand over Flensborg samt Bredsted amter, blev 1784 amtmand over Sorø og Ringsted amter samt overhofmester for Sorø akademi, 1787 stiftamtmand over Sjælland og amtmand over Færøerne. Indtrådte i 1790 i centraladministrationen som medlem af det nye statsråd, blev 1795 præsident for det vestindisk-guineiske rente- og generaltoldkammer samt medlem af direktionen for postpensionskassen. Fik titel af gehejmekonferensråd, var æresmedlem af Kunstakademiet, Ridder af Dannebrog og modtog dronning Sophie Magdalenes L'union parfaite orden.