Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk læge

Født søndag den 6. maj 1855 i Helsingør
Død lørdag den 11. oktober 1941 i København

Mini-biografi: Opvokset i Helsingør, hvor faderen var skibsklarerer. Student fra Sorø Akademi 1873 og medicinsk embedseksamen fra Københavns Universitet 1880. Kandidat- og reservelægetid ved Almindeligt Hospital samt Garnisonssygehuset i København 1880-85. Specialiserede sig i øjensygdomme og drev øjenlægepraksis i København 1885-1939. Læge ved Blindeinstituttet 1903-37. Udnævnt til korpslæge i Hæren 1891, til overlæge 1907 og til stabslæge 1911. Chef for Garnisonssygehuset i København 1911-20. Var i det civile sundhedsvæsen næstformand i Sundhedsstyrelsens lægeråd 1909-27 og fungerende formand for Sundhedsstyrelsen i flere perioder. Blandt mange tillidshverv var Gordon Norrie formand for Militærlægeforeningen 1913-18, for Dansk Medicinsk-Historisk Selskab 1928-33 og for Soransk Samfund 1925-37. I disse tre selskaber udnævntes Norrie til æresmedlem. Flere betydningsfulde bidrag til læren om øjensygdomme. Fik i år 1900 indført lapisdrypning af nyfødtes øjne til forebyggelse af gonorrhoisk øjenbetændelse og deraf følgende blindhed. Desuden et omfattende medicinsk-historisk forfatterskab, hvoraf blot skal nævnes Kirurgisk Akademis Historie I-III (1896-1923) og Det danske Jordemodervæsens Historie (1935). Nævnes skal også det populære skrift "Hvad Doktoren fortalte Jens om, hvordan han skulde holde sig rask i Tjenesten", som i mange år uddeltes til Hærens rekrutter. Promoveret til æresdoktor ved Københavns Universitet i 1929. Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen.