Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk lektor, filosof og professor

Født lørdag den 13. april 1940 i København
Død mandag den 15. marts 2004

Mini-biografi: Var søn af en malermester, blev 1958 student, 1964 mag.scient. i matematik fra Københavns Universitet. Var på studieophold i Aarhus, kandidatinstruktor og -stipendiat ved Københavns Universitet, amanuensis og lektor ved matematisk Institut 1968-75. Forsvarede i 1972 disputatsen C*-Integrals, an approach to non-commutative measure theory for en doktorgrad. Blev 1975 udnævnt til professor i matematik ved Københavns Universitet og var en central person i opbygningen af det matematiske fagområde operatoralgebra i Danmark. Foretog studierejser til Los Angeles, Philadelphia, Newcastle, Marseille, Berkeley Warwick og Waterloo. Gert Kjærgård Pedersen nød stor international anerkendelse som forfatter til talrige videnskabelige arbejder, var især kendt for sine monografier C*-Algebras and their Automorphism Groups og Analysis Now, som er blevet rost for den elegante og prægnante matematiske fremstilling. Sad som formand for Dansk Matematisk Forening, var medlem af Videnskabernes Selskab, vicepræsident og formand for Den Naturvidenskabelige Klasse, medlem af Det Norske Videnskaps-Akademi, af Nationalkomiteerne for International Council of Scientific Unions og International Mathematical Union, var formand for stipendieudvalget og stipendiebestyrelsen ved Københavns Universitet, koordinator for den danske operatoralgebra gruppe og for EU-Network in operator algebras. Kjærgård Pedersen modtog Knud Sands Legat og blev udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrog. Var gift med dr.scient. Dorte Olesen.

Gentofte Kirkegård 2017
© www.gravsted.dk (foto:hs)