Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk birkedommer, politimester og etatsråd

Født tirsdag den 4. oktober 1814 i Jægersborg, Gentofte
Død fredag den 28. juni 1889 i Ry, Silkeborg

Mini-biografi: Var søn af en toldkasserer, blev i 1831 student, læste jura og tog kandidateksamen 1837. Var 1841-45 ansat i generaltoldkammeret, blev derefter kontorchef på Frederiksværks krudtværks hovedkontor i København og 1848 toldinspektør i Nakskov. Fik i 1853 titel af kammerjunker, stillede samme år op som kandidat ved folketingsvalget i Odense, blev 1854 politimester og af kong Frederik 7. valgt til Silkeborgs første birkedommer. Samarbejdsklimaet i kommunalbestyrelsen mellem kongevalgte Georg Vilhelm Louis Drechsel og de folkevalgte medlemmer var ikke godt, der opstod adskillige stridigheder, bl.a. mellem birkedommeren og den selvrådige papirfabrikant Michael Drewsen, der af befolkningen regnedes som konge af Silkeborg, begge parter havde store magtbeføjelser og ingen af dem tålte indblanding fra anden side. Det kom så vidt, at kommunalbestyrelsens mangeårige formand H.C. Zeltner, i 1883 anmodede birkedommeren om at trække sig tilbage. Drechsel viste dog stor interesse for byen, handelen og landbruget, drev selv landbrug, var 1862 med til at stifte Silkeborg og Omegns Landboforening og havde i 1860 været blandt initiativtagerne til oprettelsen af byens første pengeinstitut: Silkeborg Spare- og Laanekasse, ydede tillige et anseligt bidrag til belysning af Silkeborgs første tid med værket Silkeborg 1840-80. Udnævntes 1887 til etatsråd. Sønnen Ernst Drechsel var 1904-19 borgmester i Aarhus.