Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer

Født tirsdag den 2. juni 1908 i Aalborg
Død lørdag den 14. oktober 1989

Mini-biografi: Var søn af en smed, blev i 1927 student fra Aalborg Katedralskole, kom derefter ind ved militæret og blev i 1932 premierløjtnant. Gennemgik 1935-37 officersskolens artillerikursus og blev i 1938 udnævnt til kaptajnløjtnant. Georg Teodor Larsen virkede fra samme år som motorsagkyndig under krigsministeriet og som adjudant ved 1. feltartilleriregiment, blev 1941 batterichef ved 11. artilleriafdeling, gik på officersskolens generalstabskursus og udnævntes 1943 til kaptajn. Var ansat i generalstaben 1945-48, virkede som batterichef ved 13. artilleriafdeling 1948-49, var chef for generalstabens forsynings- og transportsektion 1949-51, blev i 1951 oberstløjtnant og chef for 21. artilleriafdeling, i 1954 stabschef ved 6. division. Larsen var fra 1957 oberst og chef for 4. feltartilleriregiment samt garnisonskommandant i Varde. Blev i 1962 midlertidig generalmajor og "Land Deputy" hos den øverstkommanderende for de fælles forsvarsstyrker i Nordeuropa, i 1965 chef for artilleriskolen, stilledes 1966 til rådighed for forsvarsstaben og året efter for hærkommandoen Chairman Army Board. Tilknyttedes NATO, Military Agency for Standardization i Bryssel og forlod hæren i 1970. Modtog Hæderstegnet for god tjeneste i hæren og blev udnævnt til Kommandør af Dannebrog.