Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk officer

Født onsdag den 21. maj 1755 i Bleckede, Lüneburg, Tyskland
Død lørdag den 29. marts 1828 i København

Mini-biografi: Var søn af en oberst, kom som 11årig til Danmark, blev page hos dronning Caroline Mathilde, forlod hoffet 1771 og blev kadet, var året efter sekondløjtnant, 1781 premierløjtnant og udnævntes 1782 til kaptajn. Georg Ludvig von der Schulenburg var nogle år adjudant hos guvernøren i København, men gik 1788 i russisk tjeneste som major, deltog i krigen mod tyrkerne samt svenskerne og modtog Georgkorset for sin indsats. Blev 1790 major ved det norske jægerkorps, 1798 ved Sønden fjeldske Infanteriregiment. Kom 1801 til Danmark og blev oberstløjtnant ved 1. jyske Infanteriregiment, udnævntes 1806 til oberst og fik siden kommandoen over Marineregimentet, 1808 tillige over Københavns Infanteriregiment. Blev overfører ved Drabantgarden, 1809 udnævnt til generalmajor og fik 1813, af Frederik VI, overdraget kommandoen over Armédivisionen i Holsten. Schulenburg var sin opgave voksen og fik oprettet det dårlige forhold til franskmændene, der var opstået på grund af kongens vaklende politik. Førte med hæder sine folk i felttoget i Mecklenburg samt Holsten og i kampen ved Sehested. Modtog Kommandørkorset og fik kommandoen over en brigade i hjælpetropperne, der blev sat ind i kampen mod Napoleon, blev siden kommandør for Livgarden til Fods, generalløjtnant, sluttede karrieren som kommandant i København. Modtog Storkorset og blev Dannebrogsmand.

Garnisons Kirkegård, København 2015
© www.gravsted.dk (foto:fl)