Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, godsejer og kammerherre

Født tirsdag den 27. oktober 1818 på Førslevgård, Næstved (andre kilder 26/10 1817)
Død søndag den 16. november 1890 på Ravnstrup, Herlufmagle

Mini-biografi: Var søn af en godsejer, blev student 1836, studerede jura og tog kandidateksamen 1842. Fik det følgende år godset Ravnstrup foræret af faderen, købte selv Lille Svendstrup i 1851 og arvede sin fødegård Kærup 1869. Erhvervede Tersløsegård hovedbygning 1861, sammen med grev C.E. Frijs til Frijsenborg, grev J. Frijs til Juellinge og baron Otto Rosenørn-Lehn, her oprettedes det Holbergske enkesæde. Georg Grüner var velbegavet, havde flere interesser og offentlige hverv, var medlem af Herlufmagle sogneråd, siden formand i adskillige år, sad i Præstø amtsråd, var udpræget konservativ og fik indflydelse på det begyndende konservative politiske organisations liv. Stillede 1861 op til folketinget i Køge, tog 1864 del i stiftelsen af Augustforeningen, var 1865 mellemmand ved indledningen af forligsforhandlingerne, stillede samme år op til folketinget i Slagelse, var medstifter af Oktoberforeningen og blev medlem af bestyrelsen her. Grüner oprettede 1849 en lokal sparekasse, var 1871 medstifter af Landmandsbanken, sad flere år som formand for bankrådet, tog 1872 initiativ til oprettelse af De forenede kommuners alderdomsforsørgelseskasse og var præsident her til sin død. Fik titel af Jægermester 1846, Hofjægermester 1861, Kammerherre 1882, Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog 1865 og til Dannebrogsmand 1874.