Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Norsk/Dansk general, hofmand og godsejer

Født tirsdag den 7. oktober 1732 i Trondheim, Norge
Død mandag den 3. august 1818 i Trondheim, Norge

Mini-biografi: Søn af en general af samme navn. Indtrådte 1746 som fenrik i et norsk infanteriregiment, men blev fire år senere forflyttet til Grenaderregimentet i København og blev samtidig page hos kong Christian 7. Fik 1757 tilladelse til at indgå i den preussiske hær som volontør i Frederik den Stores stab. Deltog i flere slag i Den Preussiske Syvårskrig. Ved hjemkomsten 1758 udnævnt til kammerjunker og generaladjudant og to år senere til oberst og chef for et infanteriregiment i Trondheim. Generalmajor 1772, generalløjtnant 1781 og samtidig kommandant i Trondheim og kommanderende general for det nordenfjeldske Norge. General af Infanteriet 1793. Var en af Frederik 6.'s nærmeste rådgivere om forhold vedrørende Norge. Drev sine godser i Trøndelagen som mønsterlandbrug og var her den første i Norge, som gav sig af med kartoffelavl. Modtog et stort antal æresbevisninger. Kammerherre 1768, ridder af Elefantordenen 1801, storkorsridder af Dannebrogordenen og Dannebrogsmand 1808. Ridder af den svenske Serafimerorden 1815. En af Georg Frederik von Kroghs sønner blev ejer af Aastrupgård ved Haderslev og fader til general Christoph von Krogh.