Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk botaniker og arkæolog

Født onsdag den 12. november 1862 på Petersværft, Langebæk, Vordingborg
Død fredag den 17. februar 1928 i Göteborg, Sverige

Mini-biografi: Var søn af en skovrider, blev 1881 student, tog året efter filosofikum, foretog derefter en studierejse til München, Rostock, Berlin og Paris og blev 1888 forstkandidat. Fortsatte med at studere plantefysiologi, skrev 1892 en afhandling om bøgens svamperødder og belønnedes med en guldmedalje fra Videnskabernes Selskab. Georg Sarauw blev 1894, på overførster P.E. Müllers anbefaling, tilknyttet forhistorisk afdeling ved Nationalmuseet i København, blev fastansat 1897. Interesserede sig især for oldtidens kornavl, studerede såvel dansk som udenlandsk materiale med henblik på at skrive disputats, men blev i år 1900 optaget af udgravningen af en boplads fra ældre stenalder i Maglemose, der siden blev kendt som "maglemosekulturen". Sarauw udgav herom afhandlingen En Stenalders Boplads i Maglemose ved Mullerup, har desuden udgivet bl.a. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed, Lyngheden i Oldtiden, Iagttagelser fra Gravhøje og Kongehøjene og Runestenene i Jelling. Sarauw forlod Nationalmuseet 1911 på grund af uoverensstemmelser med direktøren Sophus Müller, blev 1912 ansat ved den arkæologiske afdeling på Göteborg Museum. Ledede 1915 en arkæologisk kortlægning af Götaälvområdet, var medudgiver af Götaälvsområdets fornminnen, som indbragte Oscar Montelius-prisen, underviste på Göteborgs högskola og udnævntes 1923 til æresdoktor, skrev afhandlinger om Göteborgs ældre historie og topografi og var redaktør på Göteborgs och Bohusians fornminnesförenings tidskrift.