Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer, kammerherre og modstandsmand

Født fredag den 23. juni 1893 i København
Død lørdag den 30. juli 1988
Efterlysning: Vi mangler oplysninger om denne persons gravsted. Kan du hjælpe med information herom, eller endnu bedre: sende et godt foto af gravstedet? Læs evt. mere Om siden.
Kontakt - På forhånd tak.

Mini-biografi: Var søn af en oberst, blev 1910 student, kom til militæret, blev 1914 premierløjtnant, 1918 adjudant. Kom 1924 til 1. generalkommando, blev 1927 kaptajn, året efter batterichef, 1931 adjudant hos Christian X, 1937 oberstløjtnant, 1938 chef for 2. artilleriafdeling. Frode Lund Hvalkof flygtede under besættelsen til Sverige 1943, blev chef for Sofielund-forlægningen, udnævntes af generalmajor Kristian Knudtzon til næstkommanderende i Den Danske Brigade. Kom 1944 til den danske militærmission ved SHAEF i England, repræsenterede sammen med Volmer Gyth, Danmarks hær over for de britiske myndigheder. Hvalkof blev 1945 oberst og chef for grænsekommandoen, 1946 chef for 3. feltartilleriregiment og garnisonskommandant i Aarhus. 1950 chef for region VI og kommandant i København, 1951 generalmajor 1951 og chef for 6. division 1952, forlod Hæren 1958. Var medlem og en tid formand for bestyrelsen i Det Krigsvidenskabelige Selskab, medlem af bestyrelsen for Holbæk Ride-klub, Sportsride-klubben, Citadel-kirkens menighedsråd, af bestyrelsen i Dansk Folkeforsikringsanstalt, kontrolkomitéen, Dansk Folkeforsikringsanstalt-Brand, tilsynsrådet for Sparekassen Bikuben og formand for Generalkommandoens kommission til undersøgelse af værnepligtiges ret til hjælp. Hvalkof modtog Hæderstegnet for god tjeneste ved Hæren og Christian X's Erindringsmedalje, tildeltes adskillige udenlandske ordner og blev Kommandør af 1. grad og Dannebrogsmand. Var bror til Villi og Aage Lund Hvalkof.