Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer og ingeniør

Født onsdag den 29. juli 1840 i Rendsburg (Rendsborg), Schleswig-Holstein, Tyskland
Død lørdag den 7. juli 1923 på Frederiksberg

Mini-biografi: Søn af en officer. Blev student fra Borgerdydskolen i København 1858, derefter elev på Den Militære Højskole, sekondløjtnant i artilleriet 1863, deltog i krigen i 1864 som halvbatterifører ved Batteri Lønborg. Kom efter krigen til tjeneste ved artilleriets tøjhusafdeling, hvor Wagner opdyrkede sin interesse for teknik samt mekanik. Foretog flere studierejser i udlandet, bidrog i perioden 1874-77 som sekretær for artilleri- og konstruktionskommissionen til en modernisering af det forældede danske artilleri. Fra 1879 atter geledtjeneste som kaptajn ved 2. Artilleriregiment, fra 1882 til 1889 lærer i mekanik m.v. ved Officersskolen. Udnævnt til oberstløjtnant samt afdelingschef 1889, til oberst og chef for krudtfabrikationen 1892 samt endelig til generalmajor, chef for artilleriet og generalinspektør for søartilleriet 1896. Wagners interesse var artilleriets teknisk-mekaniske aspekter, mere end taktik og tjenestens praktiske udførelse. Lagde meget arbejde i militær samt civil konstruktion af bygningsdele og af maskiner. Udgav bl.a. Lærebog i Teknologi, Vejledning for kedelpassere samt Om Konstruktion af Kupler. Forfatter af mange tidskriftartikler. Medstifter af og formand for Teknisk Forening. Storkorsridder af Dannebrogordenen og Dannebrogsmand, Ridder af Æreslegionen.