Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk valgmenighedspræst og lærer

Født onsdag den 25. maj 1853 i Odense
Død søndag den 18. november 1923 i Balle, Bredsten, Vejle

Mini-biografi: Var søn af en købmand, læste teologi og tog kandidateksamen i 1877, virkede de næste to år som lærer ved Gedved Højskole og Friseminarium. Blev i 1879 personlig kapellan, ordineredes samme år til præst og var fra efteråret 1882 til foråret 1885, ansat som sognepræst ved Gødvad-Balle kirke ved Silkeborg. Balle Valgmenighed var i 1883 blevet oprettet af egnens bønder, som en protest mod den missionske præst i Bredsten, valgmenigheden var inspireret af Grundtvigs tanker samt idéer om frihed, medinddragelse og selvstyre i kirkelige anliggender. Bønderne tog kontakt til grundtvigianeren Vilhelm Hansen, der i marts 1885 blev antaget som valgmenighedens første præst. Året efter døde Vilhelm Hansens hustru i barselsseng, efter fødslen af parrets femte barn, så præsten døbte sit eget barn, samtidig med at hustruen blev den 3., der blev gravlagt på den nye Balle kirkegård. I efteråret 1887 giftede Hansen sig igen, med en søster til ungdomsvennen og præstekollegaen A.S. Poulsen. Vilhelm Hansen arrangerede foredrag samt gudstjenester på Vejle Højskolehjem, passede sit embede til sin død og blev i kraft af sit mangeårige virke som valgmenighedspræst, en af de fremmeste eksponenter for den jysk grundtvigsk farvede kristendom.