Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk forfatter, teolog, rektor og professor

Født onsdag den 24. august 1870 i Tschifu, Kina
Død tirsdag den 3. november 1953 i København

Mini-biografi: Var søn af skibsreder Ditlev Torm, blev student 1888, tog teologisk embedseksamen 1894, rejste derefter til Tyskland, Frankrig, England og Italien og foretog yderligere studier. Frederik Torm blev dr.theol. 1901, professor i Ny Testamente ved Københavns Universitet 1903 og passede dette embede i 37 år. Vendte sig teologisk mod liberalteologien repræsenteret af bl.a. præsten N.P. Arboe Rasmussen og støttede konservative kræfter, genudgav bl.a. nogle forældede kommentarer til nytestamentlige skrifter. Torm skrev i forbindelse med sit fag, bl.a. Forskningen over Jesu Liv, Indledning til det ny Testamente og Nytestamentlig Hermeneutik. Virkede som universitetets rektor 1 år, var medlem af konsistoriet og dets forretningsudvalg, sad i stipendiebestyrelsen og andre akademiske og kirkelige udvalg, var medredaktør af Teologisk Tidsskrift i 38 år. Torm var i flere år formand for Israel missionens bestyrelse, skrev Kirkekampen i Tyskland 1933-39 om kirkelige og politiske forhold i Tyskland, deltog fra 1932 med danske teologistuderende og præster i det økumeniske og teologiske Luther akademis årlige seminarer. Torm vendte sig efter nazismens gennembrud 1933 mod antisemitismen, gav udtryk herfor i bogen Jødefolket og Verdenshistorien, der udkom kort efter starten på 2. verdenskrig. Torm var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1. grad af Dannebrog.

Assistens Kirkegård, København 2013
© www.gravsted.dk (foto:mn)