Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk højesteretssagfører

Født tirsdag den 6. februar 1849 i København
Død mandag den 28. december 1903 i København

Mini-biografi: Var søn af en tapetserer, blev 1866 student fra Borgerdydskolen og tog juridisk kandidateksamen 1872. Arbejdede derefter som sagfører, udnævntes 1875 til overretssagfører og til højesteretssagfører 1881. Var en grundig og skarpsindig advokat, som havde ordet i sin magt. Frederik Salomon havde allerede i sin studietid sluttet sig til oppositionen mod højre og kom siden til at føre forsvaret for oppositionen i adskillige retssager, der blev anlagt af J.B.S. Estrups regering, bl.a. sagen mod de venstremænd, som sad på anklagebænken for deres deltagelse i Jyderupslaget ved Højres møde i Jyderup 1883. Salomon var yderst menneskelig og fik ved højesteret pure frifundet en tjenestepige, der var anklaget for et tyveri som en anden havde begået. Pigen havde afsonet lang tid og blev tillige dømt for bedrageri, fordi hun havde fået overdraget tre kroner af en veninde for at besørge et ærinde, men af på grund af sin arrestation blev forhindret i at udføre. Var forsvarer da sagen om tilladelse til ligbrænding kom for højesteret og forsvarstalen blev 1891 udgivet af Foreningen for ligbrænding med titlen Ligbrændingssagen for Højesteret: højesteretssagfører Frederik Salomon's Foredrag og Replik for "Forening for Ligbrænding", samt Højesterets Dom. Salomon udnævntes 1901 til Ridder af Dannebrog.

Mosaisk Vestre Begravelsesplads, København 2014
© www.gravsted.dk (foto:fl)