Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk litterat

Født onsdag den 8. juni 1836 i Tjørneby, Lolland
Død søndag den 21. august 1910 i København

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, blev efter skoletiden elev ved landvæsenet, rejste 1854 til København og tog året efter præliminæreksamen, gik på Polyteknisk læreanstalt og tog 1860 partiel eksamen. Arbejdede 3 år ved telegrafvæsenet i København, Flensborg og Slesvig og var under 2. slesvigske krig 1864, som sekondløjtnant, ansat ved felttelegrafen på Als og Fyn. Frederik Reinholdt Friis interesserede sig for Tyge Brahe og opnåede i 1868 offentlig understøttelse til at foretage en rejse til Wien og Prag, blev den med det største kendskab til astronomen på den tid. Udgav Tyge Brahes Meteorologiske dagbog, holdt paa Uraniborg for aarene 1582-1597, Tyge Brahe og Italienerne, Nogle efterretninger om Tyge Brahe og hans familie, Et par optegnelser om Uraniborg og dertil flere samlinger af breve til og fra astronomen. Friis fik sin største betydning som litterær samler og udgiver af Samlinger til Dansk Bygnings- og Kunsthistorie, Bidrag til dansk Kunsthistorie, Kulturhistoriske Studier, stoffet hertil var samlet i arkiver og biblioteker gennem flere år. Udgav desuden Bidrag til Slagelse Bys Historie og Vejledning ved Korrekturlæsning; en Haandbog for Forfattere, Korrektører og Typografer, Med en Korrekturprøve. Friis var i årene 1892-96 redaktør af Beretninger fra dansk fotografisk Forening og skrev selv flere artikler hertil.