Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk stiftamtmand og gehejmestatsminister

Født fredag den 18. januar 1754 i Odense
Død mandag den 4. juli 1836 på Vallø Slot, Valløby, Stevns

Mini-biografi: Var søn af kommandanten på Kronborg, mistede sin fader som 10årig, var fra 1773 kammerjunker hos enkedronning Juliane Marie og samtidig rytterofficer. Læste jura, stiftede i studieårene venskab med Johannes Ewald, tog embedseksamen 1775. Frederik Moltke blev 1780 kammerherre, udnævntes året efter til amtmand i Bratsberg Amt i Norge, forflyttedes 1788 til stiftamtmandspladsen i Kristiansand, blev kort efter stiftamtmand i Akershus Stift. Knyttede sig til landet og det norske folk, fik 1791 stiftet Topografisk Selskab, der udgav topografier og udvidede kendskabet til Norges forhold. Flyttede til København 1795 blev 1. deputeret i general-toldkammeret, deputeret i finanskollegiet, medlem af overbankdirektionen og medlem af direktionen for Postpensionskassen. Deltog i de sidste forhandlingerne om den nye toldlov, blev 1799 præsident i danske Kancelli og 1803 forstander for Det kongelige genealogiske og heraldiske Selskab. Fik 1804 titel af gehejmeråd, blev 1808 gehejmekonferensråd og ordenssekretær, 1810 gehejmestatsminister. Kom i sin egenskab af præsident for general-toldkammeret, under mistanke for at ville begunstige tilførsel fra Danmark til Norge, blev frataget sine embeder af Frederik 6., havde dog stadig rang som statsminister og var direktør for Øresunds toldkammer. Forvistes til Jylland, blev 1815 stiftamtmand over Aalborg Stift og grundlagde byens stiftsbibliotek. Blev Hvid Ridder og Ridder af Elefanten.