Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk amtmand og gehejmeråd

Født 1696 - (mangelfuld?) (døbt 24/7 1697)
Død onsdag den 11. marts 1778

Mini-biografi: Var søn af en amtmand, blev i 1721 ansat som page hos kong Frederik IV, udnævntes i 1726 til kammerjunker og blev i 1730 indsat i embedet som amtmand over Skanderborg samt Åkær amter, varetog dette embede resten af sit liv. Da staten kom i økonomiske vanskeligheder og måtte sælge ud af krongodset købte Frederik Ludvig von Woyda i 1767, på en auktion: Venggaard med tilhørende fæstegårde og gods for 34.809 rigsdaler. Fik indhentet bevilling på at gøre Venggaard til en sædegård eller stamhus med adelige privilegier og opkaldte det "Sophiendal" efter sin hustru. Woyda boede på Sophiendal til sin død, hvorefter enken overtog gården, der siden gik i arv til parrets børnebørn, to døtre af deres eneste barn: en datter, som var gift med baroniet Gavnøs første besidder, Holger Reedtz Thott. Woyda fik titel af etatsråd, konferensråd, kammerherre og blev i 1768 gehejmeråd. Udnævntes i 1759 til hvid ridder og modtog i 1767 enkedronning Sophie Magdalene orden de l'union parfaite.