Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk oberst

Født mandag den 23. september 1811 i København
Død torsdag den 25. juli 1850 ved Isted, Sydslesvig, Tyskland

Mini-biografi: Indtrådte 1827 på Landkadetakademiet og udnævntes til sekondløjtnant 1830. Derefter generalstabsuddannet. Blev tidligt anset som et militært og administrativt talent. Den 30-årige premierløjtnant udarbejdede egenhændigt forslag til nyordning af fodfolkets uddannelse og af generalstaben og blev derfor medlem af hærlovskommissonen af 1840. Frederik Læssøes åbenlyse nationalliberale anskuelser bragte ham i en del vanskeligheder og medførte udsendelse af landet for at studere. Da A.F. Tscherning den 22. marts 1848 blev krigsminister, udpegede han – samme dag og endnu før overgeneralen var udpeget - Læssøe til stabschef ved hærkorpset, som skulle imødegå det slesvig-holstenske oprør. Det var i høj grad Læssøes fortjeneste at korpset allerede den 9. april 1848 kunne slå den slesvig-holstenske hær ved Bov. Var stabschef under felttogene i 1848 og -49, men afgik sammen med overgeneralen G.C. von Krogh efter katastrofen ved Egernførde. Derefter bataljonskommandør. Blev under slaget ved Isted den 25. juli 1850, ramt i brystet af en kugle og var dræbt på stedet. Læssøes portræt var på én af de fire medaljoner, som oprindelig fandtes på Istedløvens sokkel.