Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk overretssagfører

Født fredag den 27. maj 1864 i Odense
Død fredag den 24. september 1948 i Vinding, Vejle

Mini-biografi: Var søn af en entreprenør, blev i 1882 student fra Herlufsholm Kostskole, læste jura og tog kandidateksamen i 1888, fik samme år ansættelse som privatsekretær hos lensgreve Knuth. Blev i januar 1889 by- og herredsfuldmægtig i Holstebro, varetog 1890-94 samme stilling i Nykøbing Mors. Frederik Knudsen havde derefter egen sagførerpraksis i Vejle, udnævntes i 1897 til overretssagfører og førte adskillige sager ved retterne i Vejle Købstad og Nørvang-Tørrilds herred. Blev tildelt flere tillidshverv, sad bl.a. som formand for Vejles Sagførerforening, for værgerådet i byens søndre kreds, for værgerådet i Vinding sogn og for Vejle Turistforening, var tillige branddirektør. Sad i bestyrelsen for De Samvirkende Jyske Turistforeninger, deltog i det lokale naturfredningsarbejde samt i arbejdet med at frilægge Jelling Højene. Var formand for bestyrelsen i Vejle grundejerforening, medlem af Fællesforeningen af Jyske Grundejere, næstformand i Grundejernes Landsorganisation, medstifter og repræsentant i Alm. Grundejerforsikring A/S København, medlem af Jysk Hypotekforenings Kontrolkomité og formand for vurderingsrådet i Vejle Købstads skyldkreds. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.