Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk departementschef

Født mandag den 5. juli 1875 på Vokstrupgård, Esbønderup, Nordsjælland
Død fredag den 11. juni 1948 ved Hals Barre, Hals, Aalborg

Mini-biografi: Var søn af en forstander, blev 1893 student, tog juridisk kandidateksamen 1900, blev sagførerfuldmægtig i København, året efter fuldmægtig hos straffedommeren på Frederiksberg. Fik 1902 ansættelse som assistent i ministeriet for kirke- og undervisning, blev fuldmægtig 1910, ekspeditionssekretær 1913, 1918 kontorchef i kirkeministeriet, overgik 1919 til undervisningsministeriet, blev departementschef 1925. Frederik Graae var ministeriets delegerede i sønderjyske spørgsmål, repræsentant i dansk/tyske skoleforhandlinger, beskæftigede sig med sager vedrørende højere og videregående undervisning, teatre, kunstsamlinger, forfatterspørgsmål og sad i kommissioner om flere nyskabelser, som det nye nationalmuseum, udvidelse af Rigshospitalet, reorganisering af Det kongelige Teater m.m. Var formand for universitetssamvirket i Aarhus, i kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland, redigerede Meddelelser angående højere almenskoler i Danmark, var delegeret ved Rom-konferencen 1928, formand for kommissionen til forberedelse af ny lov om forfatter- og kunstnerret. Var direktør for Det søsterlige velgørenhedsselskab, formand for Jyllands herregårdsmuseum på GI. Estrup, for Dansk radiohjælpefond, for Det danske selskab, sad i bestyrelsen for Rask-Ørsted fondet og for Ny Carlsberg Glyptoteket, var næstformand i Ministerialforeningen og i Statsembedsmændenes samråd. Modtog Storkorset, blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1. grad. Omkom sammen med hustruen, da Aalborgbåden S/S Kjøbenhavn i 1948 ramte en mine ved Hals barre.