Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer og politiker

Født lørdag den 16. juni 1855 i Byrum, Læsø
Død torsdag den 11. december 1930 i Esrum, Esbønderup, Gribskov

Mini-biografi: Var søn af en læge, blev i 1874 student, kom derefter ind ved militæret og blev 1877 sekondløjtnant, 1880 premierløjtnant, 1884 adjudant ved fynske brigade og 1886 ved 2. generalkommando. Udnævntes 1890 til kaptajn, blev år 1900 stabschef ved 1. jydske brigade, 1904 oberstløjtnant, 1907 oberst og chef for 6. regiment. Stod til rådighed for 1. generalkommando fra 1909, blev året efter chef for 13. regiment samt officersskolen, 1915 generalmajor og chef for jydske brigade, sluttede sin militære karriere af som chef for 2. division i 1918-20. Frederik Christian Krebs gjorde 1886-1904 tjeneste i Aarhus og var fra 1889 forstander for Teknisk Skole, sad som medlem af byrådet 1891-97 samt 1902-04 og interesserede sig i den tid mest for sager vedrørende skolen. Sad i udvalget for skolevæsenet, i skolekommissionen, svendeprøvekommissionen, Aarhus amts skoleråd, biblioteksudvalget, bestyrelsen for museets historiske afdeling, oversundhedskommissionen samt i kirkeinspektionen for Frue sogn. Krebs var 1908-20 medlem af Overkrigsretten og af kommissionen af 1914 om befalingsmændenes uddannelse. Modtog Storkorset af Finlands hvide roses orden, blev udnævnt til Kommandør af 2. grad af Dannebrog, Dannebrogsmand, til officer af den franske æreslegions orden, til kommandør af Nederlands orden af Oranien-Nassau og til Kommandør af Norges St. Olavs Orden.