Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk forstander, præst og provst

Født lørdag den 26. august 1871 i Nuuk, Grønland
Død lørdag den 24. juni 1939 i København

Mini-biografi: Var søn af missionær Nikolaj Edinger Balle, blev 1890 student og læste teologi. Var i studentertiden knyttet til kredsen omkring præsten Olfert Ricard og tog kandidateksamen 1897. Blev år 1900 missionær i Frederiksdal i Sydgrønland og arbejdede for at kristne indvandrede østgrønlændere, som stadig for flertallets vedkommende var hedninge. Frederik Balle kom siden til Lichtenau, Jakobshavn og i 1909 til Godthåb, blev det følgende år forstander for seminariet og kom gennem årene til at præge en hel generation af kateketer med sin tro og sin hæderlighed. Udnævntes 1918 til provst for Sydgrønland, sad i 14 år som medlem af den blandede domstol i Godthåb og var hele livet medlem af bestyrelsen for kong Christian den 10. og dronning Alexandrines grønlandsfond. Balle oversatte Olfert Ricards Vejledning til Selvstudium af Jesu Liv til grønlandsk, skrev fortolkninger til evangelierne og flere lærebøger til seminariet og børneskolen i Grønland, her i blandt en grønlandsk ABC. Udnævntes 1921 til Ridder af Dannebrog. Rejste 1927 tilbage til Danmark for at varetage embedet som sognepræst ved Davidskirken i København, blev året efter sekretær for Den grønlandske kirkesag og 1934 formand for missionsugen. Var bror til Knud Balle.

Gentofte Kirkegård 2014
© www.gravsted.dk (foto:fl)