Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk stiftamtmand og kammerherre

Født søndag den 7. november 1790 i Altona, Tyskland
Død søndag den 19. november 1843 i Viborg

Mini-biografi: Var søn af en greve, der levede af sin formue og forfattede skrifter om samfundsforhold, faderen døde da sønnen var 4 år gammel. Franz Ahlefeldt-Laurvig rejste som 15årig sammen med en ældre bror på dannelsesrejse til Tyskland. Studerede 8 år ved universiteterne i Leipzig, Kiel, Heidelberg og Göttingen, lod sig ved hjemkomsten indskrive ved Københavns Universitetet læste jura og bestod kort efter embedseksamen med første karakter. Var derefter i nogle år ansat som underkancellist ved Danske Kancelli i København, tog 1821 den juridiske licentiatgrad på afhandlingen De præscreptione immemoriali og fik en stilling som assessor ved Landsoverretten i Viborg. Blev højesteretsassessor 1826 og kom 1831 tilbage til Viborg som stiftsamtmand, varetog denne stilling til sin død. Var en dygtig administrator og en skarpsindig jurist, skrev flere fortællinger og digte på tysk, erhvervede 1836 den juridiske doktorgrad på sin afhandling De cambii trassatiindole et vi. Ahlefeldt-Laurvig fik titel af kammerherre, blev Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Var i sit andet ægteskab gift med en steddatter af biskop N.E. Øllgaard.