Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk ambassadør og minister

Født tirsdag den 4. oktober 1881 i København
Død lørdag den 17. november 1962

Mini-biografi: Var søn af en oberst, blev i 1899 student fra Borgerdydskolen, læste derefter jura og tog kandidateksamen i 1905. Fik året efter ansættelse som fuldmægtig ved Sjællands stiftsamt og blev i 1908 sekretær i Landbrugsministeriet. Frantz Boeck sad i årene 1909-20 som chef for Københavns Understøttelsesforenings hovedkontor, blev i 1920 fuldmægtig i Udenrigsministeriet, var samtidig chef for Statens jordlovsudvalgs kontor, blev i 1921 udnævnt til kontorchef og i 1922 til chef for administrationskontoret. Var derefter til 1926 udsendt som 1. legationssekretær i Paris, blev 1926 Chargé d'affaires med titel af minister i Rio de Janeiro, i 1930 udnævnt til overordentlig gesandt samt befuldmægtiget minister her, siden i Madrid og Lissabon, var fra 1957 ambassadør. Boeck blev tildelt flere tillidshverv, var medlem af den danske komité for Nordisk Filantropisk Samarbejde, af Traktatkommissionen, af Dronningens Centralkomité af 1914, var næstformand i Københavns Understøttelsesforening samt tilkaldemedlem af foreningens hovedbestyrelse. Modtog Storkorset af Dannebrog, blev udnævnt til Dannebrogsmand og hædredes med adskillige udenlandske ordner, heriblandt den Portugisiske Christus Orden, Finlands hvide Roses Orden, Norges St. Olavs Orden samt Thailands Hvide Elefant Orden.