Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk botaniker, plantepatolog og professor

Født tirsdag den 20. maj 1873 i Aalborg
Død tirsdag den 25. maj 1920 i New York City, New York, USA

Mini-biografi: Var søn af en fuldmægtig, blev student 1890, arbejdede fra 1892 som assistent ved landbohøjskolen, fik en uddannelse i plantefysiologi og moderne arvelighedslære, tog magisterkonferens i botanik 1896. Frederik Kølpin Ravn havde i sine studieår arbejdet selvstændigt på sine opgaver, skrev sin første afhandling Om Flydeevnen hos Frøene af vore Vand- og Sumpplanter 1894. Skulle blive mest kendt som plantepatolog, fik sin doktorgrad 1900 for disputatsen Nogle Helminthosporium-arter og de af dem fremkaldte Sygdomme hos Byg og Havre, skrev Forplantning og Arvelighed 1904, som blev yderst populært. Ravn virkede som konsulent i plantesygdomme, fik et fortroligt forhold til landbokredsene og kom i 1905 på lønningslisten hos De samvirkende danske landboforeninger som forsøgsleder og konsulent i plantesygdomme. Blev 1907 udnævnt til professor i plantepatologi. Ravn blev 1913 leder af den nyoprettede afdeling for plantepatologiske forsøg under Statens planteavlsudvalg. Brugte sine erfaringer til planlæggelsen af det plantepatologiske laboratorium i Lyngby, nåede dog ikke at se det færdigt. Skrev en del beretninger om forsøg med midler mod sygdomme som kålbroksvampen og stikkelsbærdræberen, håndbogen Smitsomme Sygdomme hos Landbrugsplanterne samt adskillige plantepatologiske artikler i land-, have- og skovbrugsblade. Ravn holdt en række forelæsninger i USA og havde stor andel i oprettelsen af Nordiske jordbrugsforskeres forening.