Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk general

Født fredag den 4. februar 1791 i Nustrup, Haderslev
Død fredag den 16. juli 1858 på Sandbjerg Slot, Sønderborg

Mini-biografi: Både faderen og farfaderen var officerer. Blev efter nogle år til søs officerselev og udnævntes til sekondløjtnant 1809. Havde da allerede udmærket sig under den engelske belejring af København 1807 og gjorde sig yderligere heldigt bemærket ved at forjage englænderne fra Nekselø 1811 samt ved et sammenstød med kosakstyrker i Holsten 1813. Gennemløb efter Napoleonskrigene et regelret karriereforløb og var ved udbruddet af Treårskrigen 1848 oberst og brigadechef. Bülows fremragende evner som troppefører fik afgørende betydning i flere af det første krigsårs større træfninger, herunder slaget ved Bov den 9. april, ved Slesvig den 23. april og ved Dybbøl den 5. juni. Udnævnt til generalmajor og efterfulgte Christoph von Krogh som overgeneral 13. april 1849. Var hovedmanden bag det sejrrige udfald fra fæstningen Fredericia 6. juli 1849. Udnævntes herefter til generalløjtnant, men sygdom hindrede ham i at deltage i resten af krigen. Sluttede sin karriere som kommanderende general i København. Efter pensionering 1856 tilbragte Bülow sine sidste år på Sandbjerg Slot ved Sønderborg. Storkors af Dannebrogordenen 1850.