Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, forbundsformand og minister

Født lørdag den 11. oktober 1890 i Horsens
Død tirsdag den 9. december 1969 i Odense

Mini-biografi: Blev efter konfirmationen tjenestepige, giftede sig og fik sit første og eneste barn, en datter, som nittenårig. Fik i 1911 arbejde på en telefonfabrik, interesserede sig for fagforeningsarbejdet og blev 1912 valgt til formand for KAD (Kvindeligt Arbejderforbund) i Horsens. Fanny Jensen avancerede hurtigt var medlem af Arbejdsrådet og byrådsmedlem for socialdemokratiet i 1925. Rejste i 1935 til København for at varetage et job som forbundssekretær, blev medlem af borgerrepræsentationen og i 1947 medlem af Folketinget. Da statsminister Hans Hedtoft mente det ville styrke regeringens popularitet at have en kvindelig minister, blev FJ valgt til minister uden portefølje, med ansvar for familien og børnene. Var den anden kvindelige minister efter Nina Bang, men den første fra arbejderbevægelsen der kom i regeringen. Kæmpede for sine sociale sager, som boligmanglen og kvindens rettigheder, men havde ikke magt til at få sine krav igennem. Der blev dog indført børnetilskud og husmoderafløsning, mødrehjælpen fik flere bevillinger, der blev nedsat en svangerskabskommission, men FJ's kamp for lettere adgang til abort var forgæves. FJ sad i Folketinget til 1953, blev året efter æresmedlem af KAD efter at have afgivet sine tillidsposter, men fortsatte dog sit sociale arbejde.