Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk departementschef

Født onsdag den 25. maj 1904 i Aalborg
Død søndag den 11. oktober 1987 i Søllerød

Mini-biografi: Var søn af en stiftamtmand, blev student 1922, cand.jur. 1929, derefter sekretær i skattedepartementet, sekretær i Grønlands styrelse 1934, udnævntes til fuldmægtig 1937 og til landsfoged i Nordgrønland 1939. Ved tyskernes besættelse af Danmark 1940 blev forbindelsen til Grønland afbrudt, Eske Brun overtog sammen med kollegaen Aksel Svane styret af Grønland og bad USA om forsyninger til landet. Svane organiserede fra USA, mens Brun blev i Grønland og etablerede i starten af krigen slædepatruljer, der lokaliserede tyske vejrstationer og foranledigede deres ødelæggelse. 1941 indgik ambassadør Henrik Kauffmann en forsvarsaftale med USA som de to landsfogeder var tvunget til at godkende. 1945 kom Grønland ind under den danske befrielsesregering, Brun blev hjemkaldt, 1947 udnævnt til vicedirektør i Grønlands styrelse, blev direktør 1949 og 1950 chef for statsministeriets 2. departement (Grønlandsdepartementet). Brun var formand for kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland, chef for den østgrønlandske slædepatrulje, medlem af bestyrelsen for Arktisk Institut og blev æresmedlem af Det grønlandske Selskab 1965. Ønskede at modernisere det grønlandske samfund og arbejdede for at udligne lønforskellen mellem danske og grønlandske tjenestemænd, tog sin afsked da Grønlandsudvalget af 1960 nægtede. Brun modtog den norske St. Olav medalje, var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør af 1. grad.