Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk ærkebiskop

Født ca. 1255 - (mangelfuld?)
Død torsdag den 17. januar 1325

Mini-biografi: Var søn af en jysk herremand, blev kannik i Ribe, stod på Erik Menveds side i striden mod ærkebiskop Jens Grand og rejste Rom for at få den afsluttet. Forlenedes som tak med et præbende i Lund, blev 1306 biskop i Aarhus, 1310 ærkebiskop i Lund. Fik 1311 overrakt sit pallium i Wien, fik samtidig paven til at udstede nogle buller for at skaffe danske bisper deres gods tilbage. Kongen blev rasende, landets bisper måtte give troskabsforsikringer og love ikke at benytte sig af bullerne. Esger Juul måtte love at betale den stiftede gæld og en straffebøde. Juul fornyede nogle statutter om kirkens reform, påbød højtideligholdelse af de 11.000 Jomfruers Dag, fik ordnet den lundske ærkebisps stilling som den svenske kirkes overhoved til sin fordel og gav store gaver til flere forskellige domkirker. Måtte 1317 flygte til Hammershus efter sit brud med Erik Menved, lyste band over denne og samlede lejetropper og fredløse mod kongen. Kongen klagede til Paven, støttedes af Lund domkapitel og de danske bisper. Juul opholdt sig ved Erik Menveds død hos paven i Avignon, var mere vellidt af Christoffer 2. og ved et forlig i Roskilde blev det fastsat at ærkestolen skulle have sit gods tilbage.