Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk generalkonsul og legatstifter

Født søndag den 23. maj 1875 i Haderslev
Død lørdag den 5. august 1961 i København

Mini-biografi: Var søn af en cigarfabrikant, fik en uddannelse som bogbinder, var boghandler fra 1898, redaktør af Folkebladet og redigerede Nordre Birks Tidende samt Københavns Amtstidende. Var direktør i Aktieselskabet Sporvognsreklamen og Jernbanereklamen, for Københavns Plakatsøjler, Telefon-Kiosker og Danske Erhvervs Annoncebureau. Ernst Carlsen var i 1912 medstifter af Radiumfondet, sad i forretningsudvalget og var yderst aktiv og initiativrig når det drejede sig om at få samlet penge ind, ledede landsindsamlingen 1921, der indbragte millioner. Carlsen passede posten til fondet blev slået sammen med Den danske kræftkomité, blev medlem her og siden viceformand for hovedbestyrelsen for Landsforeningen til kræftens bekæmpelse, medlem af landsforeningens direktion og beklædte adskillige andre hverv inden for kræftbekæmpelsen. Var som sønderjyde med til at stifte Nationalfondet for tilvejebringelse af kirkeklokker til Sønderjylland, var medlem af Sønderjysk fonds bestyrelse, medstifter af H.P. Hanssens mindefond, organiserede en stor nationalindsamling til Christian X's 70-års dag og fik oprettet Kong Christian X's fond. Stiftede selv en række legater, til Kræftens bekæmpelse, til unge håndværkeres uddannelse, til støtte for sygeplejersker og til støtte for forskning. Carlsen var i tolv år generalkonsul for Estland, var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, Kommandør af 1. og 2.grad af Dannebrog og modtog Fortjenstmedaljen i guld.