Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, redaktør og amtsborgmester

Født torsdag den 23. juni 1932 i København
Død lørdag den 26. december 2015 i København

Mini-biografi: Var søn af en manufakturhandler, blev 1951 klassisk-sproglig student fra Østre Borgerdydskole, gik derefter på Blaagaard Seminarium og tog lærereksamen i 1953. Rejste til Paris og studerede bibelteologi, derefter til Rom for at lære italiensk. Blev 1954 lærer i Gladsaxe, var på Sankt Annæ Skole 1955-59, var derefter skoleinspektør i Vejle til 1976 og blev her formand for Foreningen af Katolske Skoler i Danmark. Erling Tiedemann sad som medlem af Vejle Byråd 1968-75, af Venstres hovedbestyrelse, af bestyrelsen for Vejle Amts og Bys Sygehus, af Fællesudvalget for Vejle Amt, af Vejle Amtsråd, var formand for Sygehusudvalget og af bestyrelsen for Billund Lufthavn. Blev tildelt adskillige tillidshverv: var bl.a. medlem af bestyrelsen for Det Danske Bibelselskab, Danske Kirkers Råds forretningsudvalg, repræsentantskabet for Ensomme Gamles Værn, var formand for Vejle Amts Udviklingsråd, Vejle Amts Trafikselskab, Amtsrådsforeningens Sygehusudvalg, Tilsynsudvalget for Kommunernes Revisionsafdeling, Valgbarhedsnævnet, Indenrigsministeriets Prioriteringsudvalg, Rigshospitalsudvalget og Nærdemokratiudvalget. Medlem af Tobaksskaderådet, medstifter og formand for Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, formand for Etisk Råd, medlem af BIOSAM, leder af Pastoral-Centret i København og redaktør af Katolsk Orientering. Modtog Kristeligt Dagblads pris, Ældrerådenes Hæderspris, Dialogprisen og Sikkerhedsbranchens Sikkerhedspris. Blev Kommandør med stjerne af den pavelige Sankt Gregorius den stores orden og Ridder af Dannebrog.