Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk officer

Født lørdag den 20. november 1869 i København
Død onsdag den 11. marts 1959 i København

Mini-biografi: Var søn af en højesteretsassessor, kom som 15årig ind ved søværnet, skiftede til hæren. Blev 1891 sekondløjtnant, 1892 premierløjtnant, 1901 adjudant hos generalinspektøren for fodfolket, var samtidig skoleforstander for Akademisk skyttekorps. Blev 1908 kaptajn, var til 1911 kompagnichef og chef for generalstabens efterretningssektion, 1918 oberstløjtnant, 1924 oberst, 1930 generalmajor. Erik With skaffede sig som efterretningschef flere kontakter, blev af tyske diplomater i Danmark beskyldt for at give oplysninger til englænderne, af forsvarsminister P. Munch anset for at være en belastning for Danmarks neutrale holdning. With var 1918-23 bataljonschef på Sjælland og talsmand for at få Sønderjylland tilbage til Dannevirke-linjen, hvilket stred mod regeringens politik. Medvirkede til at Christian X afskedigede regeringen C. Th. Zahle og i stedet indsatte forretningsministeriet Otto Liebe. With blev stabschef hos generalinspektøren for fodfolket, var formand for landstormskommissionen, chef for Landstormen, generalstabens taktiske afdeling og sjællandske division. Udnævntes 1931 af Th. Stauning til generalløjtnant og dansk hærchef. Var 1940-45 formand for foreningen Frie Nord, medlem af flere foreninger med nationalt islæt, æresøverste i selskabet De danske forsvarsbrødre, ærespræsident i Det kgl. danske aeronautiske selskab, æresmedlem af de danske skytte-, idræts- og gymnastikforeninger. Modtog Storkorset, blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1. rang.