Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk diplomat

Født tirsdag den 6. juni 1911 i København
Død torsdag den 26. marts 1998

Mini-biografi: Var søn af en bankkasserer, blev 1930 student og tog juridisk kandidateksamen 1935, modtog i studietiden undervisning i arabisk hos professor Johannes Østrup. Erik Schram-Nielsen tog 1937 orlov fra udenrigstjenesten, studerede ved universitetet i Damaskus og opholdt sig hos beduinstammer i Libanon og Transjordanien. Opfordredes af Østrup til, som den første skandinav, at skrive disputats om islamisk ret, blev 1945 dr.phil. på afhandlingen Studier over Erstatningslæren i islamisk Ret. Schram-Nielsen blev 1945 legationssekretær i London og suppleant i FN's krigsforbryderkommission, gjorde i årene 1948-54 tjeneste i ministeriet og var med til at udforme Danmarks nye forsvarspolitik. Fik ved Danmarks indtræden i NATO, stillingen som kontorchef ved varetagelsen af de politiske sager i organisationen. Blev 1959 udenrigsråd og chef for den politisk-juridiske afdeling i ministeriet, 1961 udnævnt til ambassadør og fast dansk repræsentant ved det nordatlantiske råd i Paris. Havde fra 1966 embedet som ambassadør i Frankrig, fra 1971 i Sverige og stod fra 1977 til rådighed for udenrigsministeriet. Var Fellow of the Royal Asiatic Society, medlem af bedømmelseskomitéen for litteraturprisen Prix des Ambassadeurs, modtog adskillige udenlandske ordner, her i blandt Frankrigs Æreslegion, Sveriges Vasa orden og Nordstjerne orden. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog samt Kommandør af 1. grad.