Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk landsretssagfører og direktør

Født fredag den 15. januar 1915 i København
Død onsdag den 9. juli 2003 i København

Mini-biografi: Var søn af en postmester, blev 1933 student fra Schneekloths Skole, læste jura og tog embedseksamen 1939, blev derefter ansat som sekretær for Jens Otto Krag, der var handelsminister i Hans Hedtofts første regering. Erik Langsted udnævntes til fuldmægtig 1948, blev ekspeditionssekretær 1956, var dansk delegeret ved OEEC 1950-51, sad som direktør for handelsskoleundervisningen 1958-65, for De danske Handelsforeningers Fællesorganisation 1965 og var fra 1967 ansvarshavende redaktør af Danmarks Handels Tidende. Langsted havde adskillige tillidsposter: var formand for handelsskolerådet, for eksamenskommissioner for handelsskolerne, for handelsfaglærereksamen og for censorudvalget for handelsmedhjælpereksamen. Medlem af undervisningsministeriets tilsynsråd for handelshøjskolerne, af lærlingerådet, erhvervsvejledningsrådet, bestyrelsen for Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse og for Købmandsskolen samt af Butikshandelens Fællesråds præsidium. Var repræsentant for handelen i en række kommissioner og udvalg vedrørende erhvervslovgivning, handelskyndig dommer i Østre landsretskreds, direktør for Arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervsdrivende, ASE samt vicepræsident for Terre des Hommes. Skrev bl.a. Handelsskolebogen, Handelslæren, Dokumenter vi møder, Orientering om Lov og Ret, Samfundet set gennem dokumenter, de sidste i samarbejde med Mette Koefoed Bjørnsen og Peder Nyvang Knudsen. Langsted var gift med justitsminister Nathalie Lind, formand for partiet Venstre på Frederiksberg og en tid kandidat til Folketinget uden at blive valgt. Var Ridder af Dannebrog.