Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer

Født torsdag den 8. august 1895 i København
Død mandag den 17. oktober 1966 i Viborg

Mini-biografi: Var søn af en artillerikaptajn, blev 1912 student fra Frederiksborg Statsskole, kom ind ved militæret og blev 1916 premierløjtnant i artilleriet, fik samme år tildelt kongens æressabel. Gennemgik Hærens Officersskoles specialklasses artillerikursus i årene 1920-22, derefter et generalstabskursus og blev 1929 kaptajn. Erik Hoffmann var i året 1937-38 på det tyske krigsakademi, blev 1938 ansat som kontorchef i Krigsministeriet, 1939 udnævnt til oberstløjtnant og chef for 7. artilleriafdeling. Blev 1945 chef for 2. artilleriafdeling og udnævnt til oberst 1946. Stod året efter til rådighed for Den Danske Brigade i Tyskland og blev chef for IV feltartilleriregiment samt garnisonskommandant i Wilhelmshaven, 1949 chef for 1. feltartilleriregiment, 1951 for jydske luftværnsregiment og 1952 generalmajor samt chef for region II og for 2. division. Hoffmann skrev flere artikler om forsvarssagen til militære tidsskrifter og fik udgivet pjecen "Danmarks Forsvar". Var medlem af ærespræsidiet for Internationalt Studentercenter på Hald Hovedgård, af præsidiet for Viborg-Regattaen, æresmedlem af Aalborg Garnisons Officersforening og af bestyrelsen for 1. Feltartilleriregiments Jubilæumsfond. Modtog Hæderstegnet for god tjeneste ved Hæren, blev udnævnt til Dannebrogsmand og til Kommandør af 1. grad. Var gift med skuespiller Vera Lense-Møller.