Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk læge, blodbankdirektør, forfatter og professor

Født torsdag den 28. juni 1917 på Frederiksberg
Død lørdag den 18. december 1999

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, blev student fra Skt. Jørgens Gymnasium 1935, læste medicin, tog eksamen 1943, var herefter kandidat på Bispebjerg hospital i to år. Blev 1945 ansat som assistent ved blodtypeafdelingen på Statens Seruminstitut, foretog forskellige studierejser til bl.a. USA, Holland og Sverige, arbejdede fra 1951 som assistent ved Statens Rattskemiska Laboratorium i Stockholm. Erik Freiesleben blev udnævnt til overlæge og chef for Rigshospitalets blodbank og blodtypeserologiske afdeling 1954, blev dr.med. 1957. Lektor i blodtransfusion ved Københavns Universitet 1959, speciallæge i klinisk blodtypeserologi 1966, professor i blodtypeserologi 1969. Var sekretær ved indenrigsministeriets blodtransfusionsnævn 16 år, sagkyndig rådgiver for sundhedsstyrelsen gennem 8 år, medlem af Danmarks Frivillige Bloddonorers landskomité, af styrelsen for Storkøbenhavns Frivillige Bloddonorer, af bestyrelsen for Forbundet af statstjenestemandsansatte overlæger, formand for Foreningen af overlæger og assisterende overlæger ved Rigshospitalet, for Organisationen af danske specialister i klinisk blodtypeserologi, for Dansk Blodtypeserologisk Selskab og for sundhedsstyrelsens Blodtransfusions undervisningsudvalg, medlem af Europarådets Subcommittee of Specialists on Blood Problems, councillor i The International Society of Blood Transfusion, Contributing editor ved Vox Sanguinis og af Deutsche Gesellschaft für Bluttransfusion. Freiesleben arbejdede sammen med overlæge Mogens Ingerslev på behandling af rhesussygdom hos nyfødte, skrev flere videnskabelige værker og modtog flere udenlandske medaljer.

Tibirke Kirkegård, Tisvilde 2012
© www.gravsted.dk (foto:thoff)