Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer

Født onsdag den 24. marts 1920 i Aarhus
Død søndag den 30. oktober 2011

Mini-biografi: Var søn af en stationsforstander, blev i 1939 student, kom derefter ind ved militæret, blev i 1943 premierløjtnant og virkede i generalstabens efterretningssektion i modstandsbevægelsen. Udnævntes i 1949 til kaptajn, arbejdede som fuldmægtig i forsvarsministeriet til 1952, blev samme år major, var 1954-57 midlertidig oberstløjtnant samt tjenstgørende ved NATO hovedkvarteret i Kolsås i Norge. Erik Fournais blev 1959 chef for dansk FN kommando VI i Gaza, blev i 1961 oberstløjtnant, 1963 chef for forsvarsstabens efterretningsafdeling, blev 1967 oberst og chef for forsvarets efterretningstjeneste, i 1973 midlertidig generalmajor samt chef for NATOs efterretningstjeneste i hovedkvarteret i Bruxelles, 1977 chef for Militærregion VI (kommandant i København), var fra og til sin afsked i 1988, kommitteret samt beredskabschef ved KTAS. Fournais sad som præsident for De danske Brevdueforeninger, var formand for Kastels sogns menighedsråd, medlem af bestyrelse og forretningsudvalg for Frihedsfonden, af bestyrelsen for 4. Maj Kollegierådet, af Statsministeriets udvalg til forberedelse af værdig markering af 50-året for Danmarks besættelse 9. april 1990, af udvalget til markering af 50-året for 29. august 1993 samt af 5. maj-udvalget. Blev udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrog, modtog Hæderstegnet for god tjeneste ved hæren samt adskillige udenlandske hædersbevisninger.