Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk rigsmarsk og lensmand

Født 1484 i Asdal, Hjørring - (mangelfuld?)
Død onsdag den 28. marts 1554 på Kalø Slot (i dag slotsruin), Djursland

Mini-biografi: Var søn af en stor godsejer, forlenedes 1514 med Kalø Slot, modtog 1518 Gustav Vasa som Christian II havde taget til fange i Sverige, fangen flygtede 1519 til Lübeck og Erik Eriksen Banner måtte betale 1.600 Gylden i bøde til kongen. Holdt ved bondeoprøret i 1522-23 alligevel i første omgang med Christian II, men sendte et opsigelsesbrev, da det blev klart at denne stod for fald. Banner blev 1523 optaget i rigsrådet, var under Frederik I en af reformationens forkæmpere og var imod at skulle hjælpe kirken med at indkræve tiende hos bønderne i Kalø len. Nød dog stor respekt hos bønderne da han i slutningen af 1520'erne, i kongens sted havde stået for rettertinget i Jylland, sammen med bl.a. Mogens Gøye. Banner var adelens hovedanfører i Jylland under Grevens Fejde og blev indsat som lensmand i Aalborg efter at Skipper Clements bondehær var besejret. Var 1534 med til at vælge den lutherske hertug Christian til konge og derved med til at bane vejen for reformationen. Blev 1541, af Christian III, udpeget til rigsmarsk efter Tyge Krabbes død, var resten af livet dommer ved rettertinget og en af kongens mest betroede mænd i rigsrådet.