Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Kgl. Dansk gesandt, minister, gehejmekonferensråd

Født mandag den 12. januar 1829 i Odense
Død torsdag den 26. juli 1906 i Berlin, Tyskland

Mini-biografi: Var søn af kammerherre Christian Andreas Vind, blev student fra Sorø Akademi i 1848 - tog filosofikum året efter og begyndte at studere statsvidenskab. Tog eksamen i dette 1854 og begyndte straks efter at arbejde som volontør i Udenrigsministeriet. Tog på en længere udenlandsrejse og blev ved hjemkomsten i 1857 udnævnt til legationssekretær ved Det Kongelige Forbundsgesandtskab i Frankfurt. Blev udnævnt til samme stilling i St. Petersborg i 1861, forfremmet til overordentlig gesandt samt befuldmægtiget minister i 1868. Emil Vind opholdt sig i Rusland i 22 år. Var i 1866 blevet udnævnt til kammerherre, blev i 1873 Kommandør af Dannebrogsordenen af 2. grad, ophøjet til samme, men nu af 1. grad i 1876 og modtog Storkorset i 1883. Blev i 1884 anbragt på en vigtig gesandtpost i Berlin, udførte her missioner for flere tyske fyrster, var fra 1901 tillige gesandt for de Mecklenborgske hoffer. Udtrådte af statens tjeneste i 1902 og blev ved den lejlighed udnævnt til gehejmekonferensråd.