Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk nationalbankdirektør

Født lørdag den 24. maj 1856 i København
Død torsdag den 2. januar 1913 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, blev student som 16årig, kom i lære i faderens vekselererfirma. Blev 1873 ansat i et bankierfirma og studerede statsvidenskab i fritiden. Blev 1878 cand.polit., fik året efter ansættelse i Nationalbankens sekretariat, avancerede til fuldmægtig 1883. Emil Meyer arbejdede tæt sammen med nationalbankdirektør Moritz Levy om bl.a. opgørelse af landets valutaforråd, blev 1888 forfremmet til kontorchef, var 1896 selvskreven som direktør, blev vraget af politiske grunde, modtog dog et personligt tillæg som ledende kontorchef. Sendtes 1897, af konseilspræsident H. Hørring, til Paris for at sikre aftalen om vilkårene for et statslån. Meyer var medlem af bestyrelsen for Dansk kvindesamfunds københavnske kreds og Københavns radikale venstreforening, medstifter af Nordisk Livsforsikringsaktieselskab af 1897, næstformand i selskabets repræsentantskab, medlem af repræsentantskabet for Nordisk Ulykkesforsikring af 1898 og formand for Foreningen af embedsmænd i danske pengeinstitutter. Blev under bankkrisen 1908, direktør for Grundejerbanken med henblik på bankens sanering, 1910 direktør for Kongeriget Danmarks Hypotekbank, fortsatte i tilsynsrådet for Grundejerbanken, valgtes 1912 til direktør i Nationalbanken. Underviste på Brocks handelsskoler, holdt forelæsninger ved universitetet, var medudgiver af Hages Haandbog i Handelsvidenskab, bidragyder til Salmonsens Konversationsleksikon og Dansk biografisk Leksikon. Udgav bøgerne Penge, Frihandel og Beskyttelse samt Skatter. Var ridder af Dannebrog.