Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk stadslæge og etatsråd

Født onsdag den 18. september 1844 i København
Død søndag den 14. april 1929 i København

Mini-biografi: Var søn af en skomagermester, blev i 1863 student fra Borgerdydskolen på Christianshavn, læste medicin og tog kandidateksamen 1870. Virkede 1872-83 som embedslæge på Færøerne og distriktslæge i Torshavn, agiterede stærkt for afholdssagen og sad 1875-77 som borgerrepræsentant i Torshavn og lagtingsmand for Nord-Strøymoy. Emil Hoff blev ved hjemkomsten til Danmark praktiserende læge i København, tog ivrigt del i debatten om det offentlige sundhedsvæsen og blev i 1896 udnævnt til stadslæge, varetog embedet til 1912 og var derefter til 1918 formand for sundhedsstyrelsen. Sad sammen med sin hustru, Alvilda Harbou Hoff, i bestyrelsen for København og omegns børnesanatorier for fejlernærede og tuberkuløse børn, var i 1885 medstifter af Samfundet for Ædruelighedens Fremme og sad i bestyrelsen 1889-94. Var redaktør af Medicinalberetningen, Sundhedskollegiets Forhandlinger, Den civile Medicinallovgivning samt medredaktør af Tidsskrift for Sundhedspleje. Medlem af Bestyrelsen for åndsvage-anstalterne Bakkehus og Ebberødgaard, for Foreningen for Ligbrænding, af bestyrelsen for Selskabet for Sundhedspleje, dekan ved Sundhedskollegiet, medlem af Karantæne-Kommissionen, Jordemodereksamens Kommissionen, bestyrelsen for Foreningen til Kønssygdommes Bekæmpelse, forretningsudvalget for Forening for Friskolebørns Bespisning, korresponderende medlem af Det internationale Tuberkulosebureau i Berlin og æresmedlem af the Sanitary Institute i London. Fik titel af justitsråd og statsråd, blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.