Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker og kvindesagsforkæmper

Født søndag den 10. oktober 1897 på Frederiksberg
Død lørdag den 27. december 1975 i Rungsted

Mini-biografi: Var datter af en lærer, blev student i 1915, mag.art. i engelsk 1921 og arbejdede herefter som manuduktør til translatør- og skoleembedseksamen samt undervisningsassistent ved Universitetet 1929-35. Kvindesagen lå Else Zeuthen stærkt på sinde, var medstifter af Socialvirke 1919 og formand for Kvindelig Læseforening 1935-45. Var meget optaget af at bevare freden gennem internationalt samarbejde og Den danske komité af International Student Service valgt hende til formand 1937-46. Var i Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed formand for den danske afdeling 1941-53 samt medlem af dens internationale styrelse fra 1946, inden Else Zeuthen i 1956 blev international formand. Var medlem af forretningsudvalget for Mellemfolkeligt Samvirke, forretningsudvalget for Dansk Samråd for Forenede Nationer og skolerådet for Den internationale højskole i Helsingør. Var politisk radikal og sad i hovedbestyrelsen for Det Radikale Venstre 1951-53, blev i 1953 indvalgt i Folketinget. Else Zeuthens hjertesag var det nye internationale samarbejde med etableringen af FN. Mindede her talrige gange Folketinget om, at indgåede internationale aftaler skulle ratificeres og følges op af bevillinger. Var pacifist, men erfarede ofte, at i praktisk politik blev principperne fraveget og at det krævede hårdt samt vedholdende arbejde at holde andre fast på deres hensigtserklæringer. Var gift med Frederik Zeuthen.