Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer

Født lørdag den 5. februar 1842 i Randers
Død lørdag den 18. april 1903 i Algier, Algeriet

Mini-biografi: Var søn af en snedkermester, trådte som syttenårig ind i landkadetkorpset, blev to år efter udnævnt til sekondløjtnant og kom til 3. infanteribataljon. Blev elev på den militære højskole i 1863, fik året efter afbrudt undervisningen for at gøre tjeneste ved 11. Regiment, i fægtningen ved Vejle under 2. Slesvigske krig. Elius Sommerfeldt fortsatte på højskolen efter krigen, blev 1867 udnævnt til premierløjtnant i fodfolket, tog afgangseksamen året efter, gik i tjeneste i 1. ingeniørbataljon, kom i direktionen 1871 og blev forfremmet til kaptajn 1873. Begyndte at undervise officersskolens ældste klasser i civilbygningskunst i 1874 og ti år frem, udgav i denne periode Forelæsninger over husbygningskunst og fungerede tillige nogen tid som bibliotekar, revisor og sekretær ved ingeniørkompagniets tekniske komité. Blev 1885 udnævnt til oberstløjtnant og chef for 2. ingeniørdirektion, da Københavns landbefæstning skulle påbegyndes oprettedes et 4. ingeniørdirektion som Sommerfeldt blev chef for, bevarede denne stilling og var tillige chef for fæstningsingeniørkommandoen. Foretog flere rejser til udlandet og sad som medlem af adskillige kommissioner, var formand for Krigsvidenskabeligt Selskab, borgerrepræsentant i København og medlem af de Brockske legater på Christianshavn. Sommerfeldt blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. grad af Dannebrog. Var far til Erik Sommerfeldt.