Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk officer

Født mandag den 2. februar 1767 i København
Død torsdag den 26. juli 1832 i København

Mini-biografi: Var søn af en kaptajn ved Københavns borgervæbning, blev 1783 student, studerede teologi og jura, men blev 1785 volontør i generalkommissariatet, meldte sig 1788 som frivillig til et nationalt artillerikompagni i Norge. Udnævntes til sekondløjtnant, udmærkede sig ved det ridende artilleri, blev sekondløjtnant i artillerikorpset, tog en glimrende officerseksamen og tog tilbage til Norge for at holde forelæsninger i matematik for officererne ved et infanteriregiment i Fredrikstad. Eilert Tscherning kom 1791 til artilleriet i København, blev 1794 premierløjtnant, forlod samme år hæren som kaptajn, blev inspektør ved kanonstøberiet og deputeret i generalkommissariatet Hassier. Var 1801 med til at oprette et frivilligt korps, blev 1805 øverste befalingsmand som major, siden som oberstløjtnant, korpset var dog uegnet i krigssituationer og blev opløst. Tscherning blev under krigen chef for kystbevogtningen ved Frederiksværk, fik 1813 kommandoen over Als og oprettede et korps af frivillige, der fra Sundeved skulle observere de fremtrængende svenske tropper, forlod hæren 1816 som oberst. Genoptog sit arbejde på krudtværket i Frederiksværk, fik 1822 på grund af dårligt helbred orlov og rejste til udlandet, tog sin 1830 sin afsked og var resten af livet vicekommandant på Rosenborg. Udnævntes til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Far til krigsminister A.F. Tscherning.

Garnisons Kirkegård, København (gravsted nedlagt/findes ikke)
© www.gravsted.dk (foto:hs)