Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk overlærer, skoleforstander og forfatter

Født tirsdag den 3. juni 1890 i København
Død lørdag den 13. december 1980 i København

Mini-biografi: Var søn af forstanderen for Døvstummeinstituttet, Georg Forchhammer, der udviklede kommunikationssystemet Mund-hånd-systemet (MHS), da moderen var døv. Eiler Forchhammer blev student fra Herlufsholm i 1919 og tog derefter en specialuddannelse som lærer for døvstumme. Blev hjælpelærer ved Det kgl. Døvstummeinstitut i Fredericia 1912 og gjorde militærtjeneste som sekondløjtnant i fodfolket 1915. Underviste derefter ved Den kgl. Døvstummeskole i Fredericia 1918, ved Det kgl. Døvstummeinstitut i København 1921, blev overlærer i 1931 og virkede som sekretær ved arbejdshjemmet for døvstumme piger 1927-34. Sad som medlem af bestyrelsen 1934-56, var forstander for Den kgl. Døvstummeskole i Nyborg 1937 og for Statens kostskole for døve i Fredericia 1938-56. Skrev en del afhandlinger i fagtidsskrifter samt Om Døvstumme og Døvstummeundervisning udgivet i 1929 og Lærebog i Artikulation med døve 1954.

Garnisons Kirkegård, København 2011
© www.gravsted.dk (foto:ras)