Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk geograf, forfatter og overlærer

Født mandag den 13. december 1824 i Jægersborg, Gentofte
Død fredag den 1. januar 1892 i Charlottenlund

Mini-biografi: Blev student i 1844 og tog i 1850 magisterkonferens i Zoologi. Virkede som lærer i forskellige byer, indtil Erslev i 1871 tog sin afsked fra skolevæsenet. Havde efterhånden helt helliget sig geografien, som han havde erfaret blev vanrøgtet i skolen. Ville have den golde udenadslære erstattet med nyttige oplysninger, der kunne fremme ungdommens åndsudvikling, skærpe dens blik og styrke den kærlighed til fædrelandet. Havde allerede i 1852 udgivet Den danske Stats Geografi. Endnu tøvede Erslev dog i 5 år, før han i 1865 fandt sit kompleks af lærebøger modent til udgivelse. Erslevs reform mødte megen modstand og affødte en heftig debat, men alligevel fandt hans system indgang og udkom efterhånden i 5 oplag, foruden de tilhørende atlas. I Norge, Sverige og Finland kom der særlige udgaver. Deltog 1875 i den internationale geografikongres i Paris og det bragte hans plan til modning: At stifte en forening til gennem almenfattelige foredrag, at sprede sansen for geografi ud i folkelige kredse. I 1876 blev Geografisk Selskab grundlagt, her var Erslev sekretær indtil 1885. Udgav i 1886 Jylland, Studier og Skildringer til Danmarks Geografi, med mange nye oplysninger om bl.a. Danmarks kartografihistorie.

Gentofte Kirkegård 2007
© www.gravsted.dk (foto:hs)